Erbová listina

Text Box: E

rb je výsledkom skúmania rodokmeňa. Nedá sa preto najskôr vytvoriť erb a až potom zobraziť rodokmeň. Rodinný  erb  rešpektuje všetky heraldické zásady a pravidlá. Erb je  rodinné logo, ktoré odzrkadľuje príbeh  rodiny, to, odkiaľ pochádzame, aké boli v našej rodine charakteristické povolania  alebo vlastnosti. Rodinný erb je dedičný, používať ho môžu naši  potomkovia.

Keďže náš erb je nový  a my nemáme širšie poznanie, čím okrem poľnohospodárstva sa živili naši predkovia,  erb bol vytvorený z poznania  našich rodičov a našich dedov. Vieme, že náš otec bol zručný tesár,  znázorňujú to sekery v erbe. O našom dedovi  Jánovi  Trebuňovi, ale aj otcovi vieme, že boli mlynári, čo znázorňuje  ozubec z kolesa mlyna. O dedovi  Vojtechovi Štefáňakovi  vieme, že bol richtár,  čo znázorňuje  zlaté pero s rukou. Zlaté pero znázorňuje aj vzdelanosť rodiny.  Erb je teda   zhrnutím  povolaní  troch generácii. Je   hodnoverný a verím, že všetci členovia rodiny budú na neho patrične hrdí.  Prilbica znázorňuje, že sa jedná o fyzickú osobu,  ktorá vlastní erb. Príslušnosť k obci Sp. Hanušovce, na ktorú sú naviazaní  predkovia z maminej aj otcovej strany,  znázorňujú farby obce zelená, modrá, žltá, ba  aj   kríž  sv. Ondreja, patróna našej farnosti.      

História erbov  údajne siaha  do  druhej krížiackej  výpravy (1147-1148) a pôvodne slúžili asi na rozoznanie jednotlivých križiakov na bojisku, kde bol každý z nich zakrytý železným brnením a dali sa rozlíšiť len podľa farby, súčasti odevu  a obrazov na štíte. Ostáva veriť, že aj náš erb bude  raz tvorcom histórie rodu Trebuňovcov.  Je to priezvisko,  za ktoré vďaka našim rodičom  sme sa nikdy nemuseli hanbiť  a verím, že také  ostane aj pre ďalšie generácie.

Ján, najmladší syn Františka Trebuňu